Bestuur

Het NMPRS Bestuur
 

Voorzitter: de heer B.J. Koel

Penningmeester: de heer G.L. Janssen

Secretaris: mevrouw C.J.F. van Dommelen

Algemeen bestuurslid: mevrouw J.M. Jansen

Algemeen bestuurslid: mevrouw A.H. Schoemaker