Predicaten

Predicaat stelsel

Merrie en hengst van drie jaar en ouder behalen met iedere eerste premie een ster. Bij drie sterren wordt merrie of hengst superster. N.a.v. behaalde superster kan merrie of hengst preferent worden d.m.v. zijn of haar afstammelingen:
 

Superster hengst fokt:

- 6 x eerste premie afstammeling waarvan minimaal 3 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

- of 3 x eerste premie afstammeling waarvan minimaal 2 zijn opgenomen in het stamboek, èn 6 x tweede premie afstammeling waarvan minimaal 3 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent
 

Superster merrie fokt:

- 3x eerste premie afstammeling waarvan minimaal 2 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

- of 2x eerste premie afstammeling en 2x tweede premie afstammeling waarvan minimaal 2 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

- of 6x tweede premie afstammeling waarvan minimaal 3 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent
 

Tweede premie hengsten en merries naar preferent. Hengst of merrie dient 3x minimaal een tweede premie te behalen dan gelden de volgende voorwaarden:

Hengst fokt:

- 8x eerste premie afstammeling waarvan minimaal 4 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

- of 5x eerste premie afstammeling waarvan minimaal 2 zijn opgenomen in het stamboek, en 14x tweede premie afstammeling waarvan minimaal 5 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent
 

Merrie fokt:

- 4x eerste premie afstammeling waarvan minimaal 2 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

- of 2x eerste premie afstammeling en 4x tweede premie afstammeling waarvan minimaal 3 zijn opgenomen in het stamboek = Preferent

De afstammeling betreft niet twee keer hetzelfde dier.