Per 21 april 2021 is de Animal Health Regulation van kracht. Veel blijft zoals het nu ook is. Wel komt er een registratieplicht voor houders van paarden. Ook moeten de verblijfplaatsen van de paarden worden vastgelegd.

De hoofdlijnen zijn (onder voorbehoud van het vaststellen van regelgeving):


1. Een paardachtige moet correct zijn geïdentificeerd (chip en paspoort) en worden geregistreerd in het I&R-systeem.
Dit blijft bijna ongewijzigd. Het aanvraagformulier voor een paspoort wordt gebruikt om de geboorteregistratie van een paard te doen.

 

2. Inrichtingen waar paardachtigen gewoonlijk verblijven moeten zijn geregistreerd in het I&R-systeem.
De voorwaarden zijn nagenoeg gelijk als bij de andere diersoorten. Het UBN-begrip is het zelfde voor alle diersoorten. Een manege of pensionstal heeft maar één UBN nodig. De voorwaarden voor een UBN voor andere diersoorten staan op: Dierlocatie UBN registreren en wijzigen | RVO.nl | Rijksdienst. Voor de handleiding voor het aanvragen van een UBN klikt u hier.

 

3. De verblijfplaats van een paardachtige (langer dan 30 dagen) moet correct zijn geregistreerd in het I&R-systeem. 
Dit is een nieuwe verplichting voor de verantwoordelijke voor een UBN. Het melden lijkt het meest op schaap/geit (aanvoer, afvoer, dood, etc.) Dit kan via een managementpakket, app of mijn.rvo.nl. De houder van het paard kan iemand machtigen om voor hem te melden, zoals het stamboek of een paspoort uitgevende instantie ( klik hier voor de handleiding voor het machtigen van bijvoorbeeld ons stamboek). Wanneer paarden korter dan 30 dagen ergens verblijven, dan moet dit in de eigen administratie van de houder van het UBN worden bijgehouden.

 

Importmelding

Bij een importpaard kan de houder de importmelding doen buiten een paspoort uitgevende instantie om. Hiermee komt het paard direct op het UBN van de houder te staan. Bij deze registratie buiten het stamboek om komt er wel een vlag te staan bij het paard. Dit om er nadrukkelijk op te wijzen dat de paspoortgegevens niet gecontroleerd zijn door een paspoort uitgevende instantie. Voor geschiktheid voor slacht is dan ook het paspoort leidend. Als een houder de importmelding via de paspoort uitgevende instantie doet, dan wordt die vlag niet gezet. Mocht de houder een fout hebben gemaakt in de gegevens dan kunnen ze dit niet meer herstellen. Hiervoor zullen ze dan alsnog contact moeten opnemen met een paspoort uitgevende instantie.

 

Aanvoermeldingen

Het komt met regelmaat voor dat het levensnummer niet gevonden kan worden, zoek dan op chipnummer deze is altijd uniek en bevat geen punten of streepjes. Wanneer het levensnummer afwijkt dan er in het paspoort staat, wordt het paard wel goed geregistreerd bij het RVO. Momenteel zijn wij met RVO aan het kijken hoe wij dit kunnen oplossen. 

Klik hier voor een stroomschema voor het aanmelden van paarden op uw UBN.